Comunicare interculturala - factor de integrare sociala

Despre Proiect

Societatea Filantropică „Diana” implementează proiectul „Comunicarea interculturală – factor de integrare socială”, proiect ce este finanțat prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, având numărul de referință IF/08.01-03 în cadrul Fondului European pentru Integrarea resortisanților țărilor terțe, Programul Anual 2008.

    sigla poriect

Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor asigură finanţarea proiectului ce se va derula la nivelul judeţului Suceava în perioada aprilie – decembrie 2009.

Misiunea proiectului este de a îmbunătăți deprinderile și cunoștințele relevante privind comunicarea interculturală prin organizarea unor cursuri destinate atât resortisanților (cetățeni străini din state non-UE cu drept de ședere în România) cât și funcționarilor publici.
Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Suceava și Asociația Habitat pentru Umanitate Rădăuți.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea gradului de adaptabilitate a resortisanților din județul Suceava la contextul cultural local;
 • Creșterea calității pregătirii funcționarilor publici din instituțiile centrale și locale în domeniul comunicării interculturale;
 • Îmbunătățirea gradului de vizibilitate la nivel de comunitate locală a inițiativelor instituțiilor publice centrale și locale în ceea ce priveste sprijinirea resortisanților țărilor terțe.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 50 de resortisanți și 120 de funcționari publici ai autorităților centrale și locale din județul Suceava care vor participa la sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale.
Dintre activitățile proiectului:

 • organizarea a două conferinţe de presă;      
 • realizarea unui manual intercultural de pregătire;
 • organizarea unor sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale;
 • realizarea unei platforme on-line, www.imigrant.filantropicadiana.ro
 • diseminarea rezultatelor şi a modelului de bună practică.

Printre rezultatele proiectului:

 • mediatizarea proiectului la nivel local, regional şi naţional;
 • manual de pregătire multiplicat în 1500 de exemplare;
 •  120 de funcţionari publici pregătiţi în domeniul comunicării interculturale în cadrul a 6 sesiuni de instruire;
 • 50 de resortisanţi pregătiţi  în domeniul comunicării interculturale în cadrul a 2 sesiuni de instruire;

Colaboratori în cadrul acestui proiect sunt:

 • Instituția Prefectului Județului Suceava
 • Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
 • Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
 • AREAS
 • CENRES


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
copyright © www.filantropicadiana.ro 2009. Toate drepturile rezervare.