About the Project

Societatea Filantropică "Diana" implementează proiectul "Comunicare şi interacţiune interculturală pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe (RTT)", având numărul de referinţă IF/08.05/05.01, finanţat din Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2008, din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".

Proiectul se va derula la nivel naţional în perioada 31 martie – 29 iunie 2010.

Parteneri în acest proiect sunt:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mediu intercultural destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) care se află pe teritoriul României, prin acţiuni specifice ce vizează facilitarea comunicării interculturale dintre aceştia şi funcţionarii autorităţilor publice locale şi centrale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • creşterea nivelului de pregătire cu privire la comunicarea interculturală a cel puţin 102 funcţionari din cadrul autorităţilor publice locale şi centrale, prin organizarea a şase sesiuni de instruire in domeniul comunicării interculturale în Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Galaţi şi Baia-Mare, în perioada de implementare a proiectului,
 • facilitarea accesului la informaţii cu privire la comunicarea interculturală, prin crearea şi tipărirea unui manual de buzunar de comunicare interculturală în 1400 de exemplare şi distribuirea acestuia în rândul actorilor relevanţi (instituţii cu specific juridic, educaţional, ONG-uri, etc.) din domeniul integrării sociale a RTT,
 • promovarea şi îmbunătăţirea gradului de vizibilitate a proiectului la nivel naţional şi a iniţiativelor instituţiilor publice locale şi centrale în ceea ce priveşte sprijinirea RTT.

Beneficiarii direcţi ai proiectului:

 • 102 funcţionari din cadrul autorităţilor publice locale şi centrale din Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Galaţi şi Baia-Mare, participanţi la sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale,
 • funcţionari din cadrul structurilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări care consultă manualul de buzunar de comunicare interculturală, distribuit atât prin INTRANET, cât şi pe suport hârtie,
 • actori relevanţi din domeniul integrării RTT, care primesc un exemplar al manualului de buzunar de comunicare interculturală şi interacţionează mai eficient cu RTT.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului:

 • RTT din România care intră în contact cu funcţionarii publici instruiţi în domeniul comunicării interculturale şi/sau care au consultat manualul de comunicare interculturală(în urma primirii unui exemplar sau descărcându-l de pe platforma on-line www.imigrant.filantropicadiana.ro),
 • alte persoane interesate de domeniul interculturalităţii, a comunicării între diferite culturi, prin descarcarea manualului de la adresa de mai sus,
 • comunităţile locale în care trăiesc resortisanţi,
 • personalul instituţiilor publice care joacă un rol în integrarea RTT, care vor beneficia de un model de bună practică,
 • familiile resortisanţilor din România.

Din activităţile proiectului:

 • realizarea unui manual de buzunar de comunicare interculturală,
 • organizarea a 6 sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale,
 • organizarea a două conferinţe de presă,
 • dezvoltarea platformei on-line a proiectului,
 • diseminarea rezultatelor şi a modelului de bună practică.

Rezultate anticipate:

 • 1400 de exemplare ale manualului de buzunar de comunicare interculturală realizate şi diseminate în randul actorilor relevanţi în domeniul integrării RTT,
 • minim 102 funcţionari publici pregătiţi în domeniul comunicării interculturale în cadrul a 6 sesiuni de instruire,
 • dezvoltarea platformei on-line a proiectului,
 • desfăşurarea a două conferinţe de presă pentru mediatizarea proiectului,
 • tipărirea şi diseminarea materialelor de promovare a proiectului.Partners

Inspectoratul Judetean Suceava         Politia de Frontiera Radauti

General Program "Solidarity and Management of Migration Flows" European third country nationals Integration Fund, 2008 Annual Programme
Reference Number IF/08.05/05.01
Webpage created in th e project: Communication and intercultural interaction for third country nationals integrarion

cpyright (c) 2010 Diana Philanthropic Society